ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εθνική Οδός Σπάρτης - Μονεμβασία Σκάλα - Αγιος Γεώργιος 23051 Σκάλα 23051

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

---—--