ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Κομνηνών 45, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 55131
23104864592310486459

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

---—--