ΙΣΤΙΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΙΜΠΑ (ΘΕΣΗ ΑΜΜΟΥΔΕΣ, Ο.Τ. 193)

MY MARKET

---—--