ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καρόλου Ντηλ & Αγίας Θεοωδόρας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 54623
23102414002310241400

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

---—--