ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλέως Γεωργίου 20, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 54640
23108872842310887284

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

---—--