ΑΓ.ΣΟΦΙΑ - ΠΑΤΡΑ

Έλληνος Στρατιώτου 51, Πάτρα, Αχαΐα, Ελλάδα 26441

CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

---—--